Bu metin, Doğuş İnşaat’ın Web Sitesi’ni kullanacak olan Kullanıcı/Kullanıcılar için bilinmesi gerekli olan kullanım koşulları ve gizlilik politikasının neler olduğunu açıklamaktadır.

Aşağıdaki tanımlar, http://www.dogusinsaat.com.tr sitesinin kullanımı için önemlidir.

Buna göre;

DOĞUŞ İNŞAAT: Site’nin sahibi olan Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.’yi,

FSEK: 5946 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu,

Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar: Kişisel verilerini, Site’de yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi açık rızaları ile vererek Site’ye üye olan veya kişisel verilerini vermeden sadece Site’yi ziyaret eden gerçek kişileri,

Site/Web Sitesi: http://www.dogusinsaat.com.tr adresinde yer alan Web Sitesi’ni,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,

6698 Sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 
 
ifade eder.

Kullanım Koşulları

Kullanıcı veya Kullanıcılar, işbu Site'yi ziyaret ederlerken, Site'de yer alan, ister DOĞUŞ İNŞAAT’a isterse üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden veya hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, Site'nin kullanım koşullarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan DOĞUŞ İNŞAAT veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, Site'de yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin DOĞUŞ İNŞAAT tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, DOĞUŞ İNŞAAT logosunun veya Web Sitesi’ne ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya Web Sitesi’ne üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten DOĞUŞ İNŞAAT’ın veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, DOĞUŞ İNŞAAT’ın, Web Sitesi Kullanım Koşulları’nı veya Gizlilik Politikası’nı tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, http://www.dogusinsaat.com.tr Web Sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

Kullanıcı veya Kullanıcılar; Web Sitesi’nde, iş başvurusu yapmak, dilek ve önerilerde bulunmak, amacıyla, Site'ye üye olurlarken; ad, soyad, e-posta, iş başvuruları için http://www.kariyer.net/dogus-insaat-ve-ticaret-a-s-is-ilanlari-c5200-p30083/ sayfasında paylaşacakları kişisel verileri Site ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5/f.1 ve md. 6/f.2 uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızaları ile paylaştıklarını, bu verilerin kendilerini tanıtmak, kendilerine daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptıkları başvuru veya şikayetlerden haberdar edilmek ve/veya durum gereğine uygun olarak 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve sair mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla kendilerinden talep edildiğini kabul ederler.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Aktarımı ve Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınızın Kullanılması

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, DOĞUŞ İNŞAAT nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 doğrultusunda güvenli ve gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. DOĞUŞ İNŞAAT, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla mevzuata uygun güvenlik düzeyi teminine yönelik gerekli her türlü teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almaktadır.

DOĞUŞ İNŞAAT, söz konusu kişisel verileri sadece; Kullanıcıların açık rızasına istinaden, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup (DOĞUŞ GRUBU) şirketleri ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir. DOĞUŞ GRUBU bünyesindeki şirketler ve iştirakleri için https://www.dogusgrubu.com.tr/tr/sektorler adresinden bilgi edinebilirsiniz.

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politika Belgesi’nde belirtilen amaçlar ve kişisel verilerinizi edinme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun md. 11 doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için dikisiselverilerim@dogusinsaat.com.tr adresine e-posta atarak veya www.dogusinsaat.com.tr\kvkkbasvurusekli adresindeki diğer başvuru şekillerinden birini kullanarak bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı veya Kullanıcılar Web Sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri dikisiselverilerim@dogusinsaat.com.tr adresine e-posta atarak yapabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca, gerektiğinde silinebilecek veya yok edilebilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

FSEK ve 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan Link'ler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin DOĞUŞ İNŞAAT ile ilgisi olmadığını ve DOĞUŞ İNŞAAT’ın bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin kullanımı sebebiyle doğabilecek maddi veya manevi, müsbet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan DOĞUŞ İNŞAAT’ın sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde DOĞUŞ İNŞAAT’a veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, DOĞUŞ İNŞAAT’ın bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların DOĞUŞ İNŞAAT’ın izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlarla müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesi’ne girmeden önce yukarıda yer alan Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu taktirde, İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri’nin yetkili olacağını, Web Sitesi’nde yer alan içeriklerin ve DOĞUŞ İNŞAAT’a ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının HMK Madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.