Günümüzde, bulunduğumuz toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal ve kültürel devamlılığını sağlamak, doğal kaynakların ve biyolojik sistemlerin çeşitliliğini sürdürülebilir kılmak, her bilinçli birey için olduğu kadar her ticari kuruluş için de önemli bir yükümlülüktür.

Küreselleşme ile küçülen dünyamızda, toplumlara ait sosyo-ekonomik ve kültürel olguların yanı sıra; her türlü fikir, dünya görüşü ve alınan her aksiyon yerel ve milli etki alanını aşarak evrensel bir bütünleşme süreci yaratıyor. Yalın toplumsal gerçekler ve tekdüze dinamikler, yerini çok boyutlu karmaşık ve bileşik sistemlere bırakıyor. Bu nedenle, Sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde özellikle de İnsan Hakları, İş Gücü, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele konularında geliştirilecek sorumlu bir bakış açısının yalnızca yakın çevremizde değil dünyanın her yerinde büyük fark yaratacağını söylemek gerçekdışı bir yaklaşım olmaz.

Doğuş İnşaat, bugünkü ve gelecek nesillerin hak ve yararlarını göz önünde bulundurarak ekolojik dengeyi korumak için gereken önlemleri alır ve faaliyetlerini gerçekleştirirken topluma örnek olmayı hedefler. Bu bilincin, kurum kültürünün önemli bir parçası olarak, tüm çalışanları tarafından benimsenmesi ve bu çerçevede iş süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesi Doğuş İnşaat’ın önceliklerindendir. Yurt içinde ve yurt dışında altmış yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Doğuş İnşaat, bulunduğu her yerde; dürüst, gerçeğe uygun, etik bir bakış açısı ile çalışanlarına saygılı, hukuk ve her türlü mevzuata uygun olarak hareket eder. En büyük varlığının “insan” olduğuna inanan Doğuş İnşaat; şeffaflık, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde toplumsal değer ve amaçlarla örtüşen, ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen çalışmalar gerçekleştirir. Yarattığı istihdam ile yerel, ulusal ve uluslararası ekonomiye katkıda bulunur. Etkin ve sürdürülebilir kaynak yönetimine hassasiyetle yaklaşan Doğuş İnşaat; iş kolundan kaynaklanabilecek her türlü olumsuz çevresel etkiyi bertaraf eder, projelerinin her aşamasına daha fazla sosyal sorumluluk bilinci yerleştirir ve çalışan motivasyonu ve ilhamını artırıcı faaliyetlere yatırım yapar.