Başvuru Şekli

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin, (“İlgili Kişi”) kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmak amacıyla veri sorumlusuna yapacağı başvurunun “yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletileceğini ifade etmektedir.

Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı kalmak üzere; DOĞUŞ İNŞAAT tarafından pozitif hukukumuzun “yazılılık” kriterleri dikkate alınarak İlgili Kişiler için belirlenen başvuru yöntemleri aşağıda yer almaktadır. İlgili kişiler, işbu formu esas almak suretiyle aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Bu doğrultuda, İlgili Kişi;

  • güvenli elektronik imzası ile dikisiselverilerim@dogusinsaat.com.tr adresine bir e-posta göndererek veya
  • şahsi kayıtlı e-posta (KEP) adresini kullanarak DOĞUŞ İNŞAAT’ın KEP adresine (dogusinsaat@hs02.kep.tr) bir e-posta göndererek veya
  • bu forma atacağı el yazısı imzası ile, Büyükdere Cad. No: 249 Kat: 10-13 34398 Maslak / Sarıyer / İstanbul / TÜRKİYE adresine yapacağı şahsi başvuru ile veya
  • noter marifetiyle

başvuruda bulunabilir.

Yukarıda öngörülen yöntemlerden biri ile DOĞUŞ İNŞAAT’a iletilen başvurular, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde kural olarak ücretsiz cevaplandırılacak olup bu cevap İlgili Kişi’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda; Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret İlgili Kişi’ye yansıtılacaktır.

I. İlgili Kişi’nin İrtibat Bilgileri:

Ad-Soyad:
TCKN:
Telefon veya Cep Telefonu Numarası:
E-Posta Adresi (Cevabın elektronik ortamda gönderilmesi isteniyorsa):
Şahsi KEP Adresi (Cevabın elektronik ortamda gönderilmesi isteniyorsa):
Adres (Cevabın posta yoluyla gönderilmesi isteniyorsa):

II. İlgili Kişi’nin, DOĞUŞ İNŞAAT ile İlişkisine İlişkin Açıklamalar (aday çalışan, tedarikçi, müşteri, ziyaretçi gibi):

III. İlgili Kişi’nin KVKK md. 11 Kapsamında Talebi:

IV. İlgili Kişi’nin İmzası (kağıt ortamda başvuru yapılması halinde):